Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - JRCC Larnaca

Διατελέσαντες Διοικητές ΚΣΕΔ


Σμηναγός(ΕΑ) Παπαμιχαήλ Στέλιος από 21-2-1995 έως 14-1-1998


Σμηναγός (Ρ) Ντούνος Παναγιώτης από 14-2-1998 έως 31-7-1998


Σµήναρχος (Ι) Σίψας Παναγιώτης από 31-7-1998 έως 14-8-2000


Σµηναγός (Ρ) Διµπινούδης Λάµπρος από 14-8-2000 έως 31-5-2001


Αντισμήναρχος (ΕΑ) Παπαµιχαήλ Στέλιος από 31-5-2001 έως 14-9-2005


Αντισµήναρχος (Ι) Παττίχης Γαβριήλ από 14-9-2005 έως 15-7-2010


Αρχιπλοίαρχος Φυτιρής Κώστας από 15-7-2010 έως 28-12-2018


Πλωτάρχης Αντρέας Χαραλαμπίδης ΠΝ από 28-12-2018
NOTAM

NAVTEX

BOOKLET

Facebook

Youtube_EL

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΥ PLB 406MHz

Καιρός

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός 112

COSPAS

ΥΠΑΜ

ΓΕΕΦ

ISO

TRIP INFORMATION FORM

Υποβολή Σχολίων