Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - JRCC Larnaca
Αρχική Σελίδα Τελευταία Νέα Παράδοση Συσκευών Δορυφορικής Παρακολούθησης Θέσης στην ΕΜΑΚ, του Συστήματος Ε-Δ

Τελευταία Νέα
Παράδοση Συσκευών Δορυφορικής Παρακολούθησης Θέσης στην ΕΜΑΚ,
του Συστήματος Ε-Δ - 03/07/2019 02:30:19 μμ


Το ΚΣΕΔ μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και με σκοπό την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Υπηρεσιών που συμμετέχουν στο σύστημα Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, προέβη στην προμήθεια, τεσσάρων Συσκευών Δορυφορικής Παρακολούθησης Θέσης, οι οποίες παραδόθηκαν στην Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Οι Ειδικές Ομάδες Διάσωσης της ΕΜΑΚ περιλαμβάνονται στα Πρωτεύοντα Μέσα Ε-Δ, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ» και δύναται να επιχειρήσουν σε ιδιαίτερα δύσκολο πεδίο τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.

NOTAM

NAVTEX

BOOKLET

Facebook

Youtube_EL

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΥ PLB 406MHz

Καιρός

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός 112

COSPAS

ΥΠΑΜ

ΓΕΕΦ

ISO

TRIP INFORMATION FORM

Υποβολή Σχολίων