Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - JRCC Larnaca
Αρχική Σελίδα Τελευταία Νέα Πιστοποίηση ΚΣΕΔ με το Πρότυπο Ποιότητας 9001:2008

Τελευταία Νέα


Πιστοποίηση ΚΣΕΔ με το Πρότυπο Ποιότητας 9001:2008 - 04/05/2015


Το ΚΣΕΔ μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του αλλά και της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών Ε-Δ, άρχισε τον Οκτώβριο του 2014 και ολοκλήρωσε με επιτυχία στις 30 Απριλίου 2015, την εναρμόνιση των Επιχειρησιακών Διαδικασιών του με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας 9001:2008.

Η όλη προσπάθεια εναρμόνισης και ικανοποίησης των απαιτήσεων του Προτύπου διάρκεσε 5 μήνες (Οκτ 2014 – Φεβ 2015) και έγινε με το προσωπικό του ΚΣΕΔ χωρίς οποιοδήποτε ανάδοχο ή σύμβουλο. Το αποτέλεσμα των επιθεωρήσεων δικαιώνει την προσπάθεια του προσωπικού του ΚΣΕΔ καθόσον σε ελάχιστο χρόνο το Κέντρο έχει εναρμονιστεί πλήρως με το Πρότυπο 9001:2008 και ως εκ τούτο συγκαταλέγεται πλέον στον πίνακα πιστοποιημένων εταιριών – υπηρεσιών του Διεθνούς Οργανισμού Πιστοποίησης «IQNet».

Συγκεκριμένα το ΚΣΕΔ προχώρησε σε συμφωνία με την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) η οποία υλοποιήθηκε σε δύο Φάσεις (Επιθεωρήσεις). Η 1η Επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου και η 2η στις 29 – 30 Απριλίου, κατά την οποία έγινε και η τελική αξιολόγηση του Κέντρου.

Η εν λόγω πιστοποίηση κρίνεται άκρως σημαντική καθόσον επιβεβαιώνει επίσημα ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες Ε-Δ αλλά και οι Επιχειρησιακές Διαδικασίες που ακολουθεί το ΚΣΕΔ, πληρούν όλες τις απαιτήσεις των Διεθνών Οργανισμών Έρευνας Διάσωσης (ΙΜΟ, ΙCAO) και εφαρμόζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο από όλο το προσωπικό του Κέντρου.

Πέραν των παραπάνω, η πιστοποίηση ISO συμβάλλει στην προσπάθεια καθιέρωσης του ΚΣΕΔ στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου όχι μόνο ως κόμβου παροχής ανθρωπιστικών υπηρεσιών αλλά και τεχνογνωσίας.

NOTAM

NAVTEX

BOOKLET

Facebook

Youtube_EL

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΥ PLB 406MHz

Καιρός

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός 112

COSPAS

ΥΠΑΜ

ΓΕΕΦ

ISO

TRIP INFORMATION FORM

Υποβολή Σχολίων