Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - JRCC Larnaca
Αρχική Σελίδα Προσωπικό

Προσωπικό

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Πλωτάρχης Αντρέας Χαραλαμπίδης ΠΝ

Τηλ. (+357) 24304450

E-mail:
info@jrcc.org.cy
---
Γραμματεία Διοικητού
Σμηνίας Χριστιάνα Καμπανέλλα
Τηλ. (+357) 24304460

Αντικαταστάτης
Επιλοχίας Μαργαρίτα Χαραλάμπους
Τηλ. (+357) 24304460
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Επισμηναγός (ΜΗ) Ανδρέας Λάρκου

Τηλ. (+357) 24304451

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τμηματάρχης
Σμηναγός (ΕΑ) Ανδρέας Ζαχαρία
Τηλ. (+357) 24304453

Αντικαταστάτης
Υπχος Οικονόμου Γεώργιος ΠΝ
Τηλ. (+357) 24694620

Βοηθός
Λοχίας (ΠΖ) Αλεξία Τσάππα
Τηλ. (+357) 24304751

ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ-ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

Σμηναγός (ΕΑ) Ανδρέας Ζαχαρία
Τηλ. (+357) 24304453

Βοηθοί
Υπχος Οικονόμου Γεώργιος ΠΝ
Τηλ. (+357) 24694620

Ανθχος Παρασκευόπουλος Αναστάσιος ΠΝ
Τηλ. (+357) 24643071

Λοχίας (ΠΖ) Αλεξία Τσάππα
Τηλ. (+357) 24304751

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Σμηναγός (ΕΑ) Ανδρέας Ζαχαρία
Τηλ. (+357) 24304453

Βοηθοί
Υπχος Οικονόμου Γεώργιος ΠΝ
Τηλ. (+357) 24694620

Υποσμηναγός (ΜΕ) Λοΐζος Κιαφκιουλλής
Τηλ. (+357) 24304458

Ανθυποπλοίαρχος Ολύμπιος Κυριάκος ΠΝ
Τηλ. (+357) 24304455

Επιλοχίας (ΠΒ) Βενιζέλου Γεώργιος
Τηλ. (+357) 24304457

Λοχίας (ΠΖ) Αλεξία Τσάππα
Τηλ. (+357) 24304751

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υποσμηναγός (ΜΕ) Λοΐζος Κιαφκιουλλής
Τηλ. (+357) 24304458

Βοηθός
Αρχισμηνίας (ΤΕΑ) Γιώργος Κωνσταντινίδης
Τηλ. (+357) 24304403

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΕΠΙΧ)

Υποσμηναγός (ΜΕ) Λοΐζος Κιαφκιουλλής
Τηλ. (+357) 24304458

Βοηθοί
Ανθχος Παρασκευόπουλος Αναστάσιος ΠΝ
Τηλ. (+357) 24643071

Αρχισμηνίας Γιώργος Κωνσταντινίδης
Τηλ. (+357) 24304403

Προϊστάμενοι Επιχειρησιακών Φυλακών
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τμηματάρχης
Επισμηναγός (ΜΗ) Ανδρέας Λάρκου
Τηλ. (+357) 24304456

Αντικαταστάτης
Ανθυπασπιστής Στυλιανός Μελάς
Τηλ. (+357) 24304457

Βοηθοί
Ανθυπασπιστής (ΤΕΑ) Θεόδωρος Χριστοφόρου
Τηλ. (+357) 22800221

Αρχιλοχίας Αλεξάνδρου Ανδρούλλα
Τηλ. (+357) 22800221

Λοχίας Αγγέλα Ανδρέου
Τηλ. (+357) 24643264

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τμηματάρχης
Ανθυποπλοίαρχος Ολύμπιος Κυριάκος ΠΝ
Τηλ. (+357) 24304455


Βοηθοί
Επχίας Μαργαρίτα Χαραλάμπους
Τηλ. (+357) 24304460
Σμίας Καμπανέλλα Χριστιάνα
Τηλ. (+357) 24304460
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Τμηματάρχης
Υπχος Οικονόμου Γεώργιος ΠΝ
Τηλ. (+357) 24694620

Αντικαταστάτης
Σμηναγός (ΕΑ) Ιάκωβος Στυλιανίδης
Τηλ. (+357) 24304461

Βοηθός
Λοχίας Μαρία Χαραλάμπους
Τηλ. (+357) 24694621

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τμηματάρχης
Επισμηναγός (ΜΗ) Αντώνης Αντωνίου
Τηλ. (+357) 24205742

Βοηθοί
Υποσμηναγός Χρίστος Κάγκα
Τηλ. (+357) 24205743

Αρχιλοχίας Μαρία Λευτέρη
Τηλ. (+357) 24205741
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (MCC)

Τμηματάρχης
Σμηναγός (ΕΑ) Ιάκωβος Στυλιανίδης
Τηλ. (+357) 24304461

Αντικαταστάτης
Ανθχος Παρασκευόπουλος Αναστάσιος ΠΝ
Τηλ. (+357) 24643071

Βοηθός
Επισμηνίας Κώσταντίνος Κλοκκαρής
Τηλ. (+357) 24643005

ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΥΠΡΟΣ ΡΑΔΙΟ

Τμηματάρχης
Ανθυποπλοίαρχος Ολύμπιος Κυριάκος ΠΝ
Τηλ. (+357) 24304455

Βοηθοί
Ανθυπασπιστής Χαλλούμης Μάριος
Αρχικελευστής Κύπρος Αλεξίου
Τηλ. (+357) 24304452

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Διαχειριστής
Επχίας Βενιζέλου Γεώργιος
Τηλ. (+357) 24304457

Βοηθός
Αρχισμηνίας Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Τηλ. (+357) 24304403

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΖΗΝΩΝ"

Υπεύθυνος
Επισμηναγός (ΜΗ) Αντώνης Αντωνίου
Τηλ. (+357) 24205742


Αντικαταστάτης
Υποσμηναγός Χρίστος Κάγκα
Τηλ. (+357) 24205743

Βοηθοί

Υποσμηναγός Τύμβιος Κωνσταντίνος

Αρχιλοχίας Μαρία Λευτέρη (Γραμματεία)
Τηλ. (+357) 24205741

Επικελεστής Αιμιλίος Καραγιάννη
Τηλ. (+357) 24205744

Επιλοχίας Μακρή Μαρία
Τηλ. (+357) 24205741

ΣΥΠ Επιλοχίας Νικόλας Ζαλούμης

ΣΥΠ Επικελεστής Γιώργος Ανδρέου

ΣΥΠ Λοχίας Κυριάκος Κυριάκου
Τηλ. (+357) 24205749
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Τηλ. (+357) 24643005

Ανθυπασπιστής Χαλλούμης Μάριος
Αρχισμηνίας Γιώργος Χατζηγιάννης
Αρχικελευστής Κύπρος Αλεξίου
Αρχιλοχίας Στέλιος Πλουτάρχου
Επιλοχίας Χριστόδουλος Ιεροδιακόνου
Επιλοχίας Χρίστος Κατελάρης
Επισμηνίας Χρυσόστομος Πέτρου
Επισμηνίας Κώσταντίνος Κλοκκαρής
Επισμηνίας Αλέξανδρος Ιακώβου
Σμηνίας Χαράλαμπος Κάτζιη
Σμηνίας Χρίστος Σπύρου
ΣΥΠ Επικελευστής Χρήστος Πέτσας
ΣΥΠ Επιλοχίας Γκαντανίδης Κώστας
ΣΥΠ Επιλοχίας Μακαρίτης Γιώργος
ΣΥΠ Επιλοχίας Ρωμανός Νικόλαος
ΣΥΠ Επιλοχίας Καζαντζίδης Αναστάσιος
ΣΥΠ Επικελευστής Δημήτρης Δημητρίου
ΣΥΠ Λοχίας Παυλος Κωνσταντίνου
NOTAM

NAVTEX

BOOKLET

Facebook

Youtube_EL

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΥ PLB 406MHz

Καιρός

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός 112

COSPAS

ΥΠΑΜ

ΓΕΕΦ

ISO

TRIP INFORMATION FORM

Υποβολή Σχολίων