Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Πλωτάρχης Αντρέας Χαραλαμπίδης ΠΝ

Τηλ. (+357) 24304450
E-mail:
info@jrcc.org.cy


Γραμματεία Διοικητού
Σμηνίας Χριστιάνα Καμπανέλλα
Τηλ. (+357) 24304460

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Επισμηναγός (ΜΗ) Ανδρέας Λάρκου

Τηλ. (+357) 24304451
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τμηματάρχης
Σμηναγός (ΕΑ) Ανδρέας Ζαχαρία
Τηλ. (+357) 24304453

Αντικαταστάτης
Υποπλοίαρχος Γιώργος Οικονόμου ΠΝ
Τηλ. (+357) 24304455

Βοηθός
Λοχίας (ΠΖ) Αλεξία Τσάππα
Τηλ. (+357) 24304751

ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ-ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

Σμηναγός (ΕΑ) Ανδρέας Ζαχαρία
Τηλ. (+357) 24304453

Βοηθοί
Λοχίας (ΠΖ) Αλεξία Τσάππα
Τηλ. (+357) 24304751

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Σμηναγός (ΕΑ) Ανδρέας Ζαχαρία
Τηλ. (+357) 24304453

Βοηθοί
Υποπλοίαρχος Γιώργος Οικονόμου ΠΝ
Τηλ. (+357) 24304455

Ανθυποπλοίαρχος Ολύμπιος Κυριάκος ΠΝ
Τηλ. (+357) 24304455

Επιλοχίας (ΠΒ) Βενιζέλου Γεώργιος
Τηλ. (+357) 24304459

Λοχίας (ΠΖ) Αλεξία Τσάππα
Τηλ. (+357) 24304751

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υποσμηναγός (ΜΕ) Λοΐζος Κιαφκιουλλής
Τηλ. (+357) 24304458

Βοηθός
Αρχισμηνίας (ΤΕΑ) Γιώργος Κωνσταντινίδης
Τηλ. (+357) 24304403

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΕΠΙΧ)

Ανθυποπλοίαρχος Παρασκευόπουλος
Αναστάσιος ΠΝ
Τηλ. (+357) 24643071


Βοηθοί
Αρχισμηνίας Γιώργος Κωνσταντινίδης
Τηλ. (+357) 24304403

Προϊστάμενοι Επιχειρησιακών Φυλακών
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τμηματάρχης
Επισμηναγός (ΜΗ) Ανδρέας Λάρκου
Τηλ. (+357) 24304456

Αντικαταστάτης
Ανθυπασπιστής Στυλιανός Μελάς
Τηλ. (+357) 24304457

Βοηθοί
Ανθυπασπιστής (ΤΕΑ) Θεόδωρος Χριστοφόρου
Τηλ. (+357) 22800221

Αρχιλοχίας (ΔΒ) Αλεξάνδρου Άντρη
Τηλ. (+357) 22800221

Λοχίας (ΜΧ) Αγγέλα Ανδρέου
Τηλ. (+357) 24643264

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τμηματάρχης
Ανθυποπλοίαρχος Ολύμπιος Κυριάκος ΠΝ
Τηλ. (+357) 24304455


Βοηθός
Λοχίας (ΠΖ) Μαργαρίτα Χαραλάμπους
Τηλ. (+357) 24304460
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Τμηματάρχης
Υποπλοίαρχος Γιώργος Οικονόμου ΠΝ
Τηλ. (+357) 24304455

Αντικαταστάτης
Σμηναγός (ΕΑ) Ιάκωβος Στυλιανίδης
Τηλ. (+357) 24304461

Βοηθός
Λοχίας (ΠΖ) Μαρία Χαραλάμπους
Τηλ. (+357) 24694621

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τμηματάρχης
Επισμηναγός (ΜΗ) Αντώνης Αντωνίου
Τηλ. (+357) 24205742

Βοηθοί
Υποσμηναγός Χρίστος Κάγκα
Τηλ. (+357) 24205743

Αρχιλοχίας (ΠΒ) Μαρία Λευτέρη
Τηλ. (+357) 24205741
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (MCC)

Τμηματάρχης
Σμηναγός (ΕΑ) Ιάκωβος Στυλιανίδης
Τηλ. (+357) 24304461

Αντικαταστάτης
Ανθυποπλοίαρχος Παρασκευόπουλος
Αναστάσιος ΠΝ
Τηλ. (+357) 24643071
ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΥΠΡΟΣ ΡΑΔΙΟ

Τμηματάρχης
Ανθυποπλοίαρχος Ολύμπιος Κυριάκος ΠΝ
Τηλ. (+357) 24304455

Βοηθοί
Ανθυπασπιστής Χαλλούμης Μάριος
Αρχικελευστής Κύπρος Αλεξίου
Τηλ. (+357) 24304452

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Διαχειριστής
Επιλοχίας Βενιζέλου Γεώργιος
Τηλ. (+357) 24304459
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΖΗΝΩΝ"

Υπεύθυνος
Επισμηναγός (ΜΗ) Αντώνης Αντωνίου
Τηλ. (+357) 24205742


Αντικαταστάτης
Βοηθοί

Σμηναγός Χρίστος Κάγκα
Τηλ. (+357) 24205743

Σμηναγός Κωνσταντίνος Τύμβιος

Αρχιλοχίας Μαρία Λευτέρη (Γραμματεία)
Τηλ. (+357) 24205741

Επικελεστής Αιμιλίος Καραγιάννη
Τηλ. (+357) 24205744

Επιλοχίας Μακρή Μαρία
Τηλ. (+357) 24205741

ΣΥΠ Επιλοχίας Νικόλας Ζαλούμης

ΣΥΠ Επικελεστής Γιώργος Ανδρέου

ΣΥΠ Λοχίας Κυριάκος Κυριάκου

Τηλ. (+357) 24205749
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Τηλ. (+357) 24643005

Ανθυπασπιστής Χαλλούμης Μάριος
Αρχισμηνίας Γιώργος Χατζηγιάννης
Αρχικελευστής Κύπρος Αλεξίου
Αρχιλοχίας Στέλιος Πλουτάρχου
Επιλοχίας Χριστόδουλος Ιεροδιακόνου
Επιλοχίας Χρίστος Κατελάρης
Επισμηνίας Αλέξανδρος Ιακώβου
Σμηνίας Χαράλαμπος Κάτζιη
Σμηνίας Χρίστος Σπύρου
Επικελευστής Μιχαηλά Προκόπης
Λοχίας Ιωάννου Παναγιώτης
Κελευστής Ελένη Σκάγια
ΣΥΠ Επικελευστής Γκαντανίδης Κώστας
ΣΥΠ Επικελευστή Χρήστος Πέτσας
ΣΥΠ Επιλοχίας Μακαρίτης Γεώργιος
ΣΥΠ Αρχιλοχίας Καζαντζίδης Αναστάσιος
ΣΥΠ Επιλοχίας Ρωμανός Νικόλας
ΣΥΠ Επικελεστής Δημήτρης Δημητρίου
ΣΥΠ Σμηνίας Παύλου Ρηγίνος