Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Πλωτάρχης Αντρέας Χαραλαμπίδης ΠΝ

Τηλ. (+357) 24304450
E-mail: info@jrcc.org.cy


Γραμματεία Διοικητού
Σμηνίας Χριστιάνα Καμπανέλλα
Τηλ. (+357) 24304460

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Επισμηναγός (ΜΗ) Ανδρέας Λάρκου
Τηλ. (+357) 24304451
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τμηματάρχης
Σμηναγός (ΕΑ) Ανδρέας Ζαχαρία
Τηλ. (+357) 24304453

Αντικαταστάτης
Υποπλοίαρχος Γιώργος Οικονόμου ΠΝ
Τηλ. (+357) 24304455

Βοηθός
Λοχίας (ΠΖ) Αλεξία Τσάππα
Τηλ. (+357) 24304751

ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ-ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

Σμηναγός (ΕΑ) Ανδρέας Ζαχαρία
Τηλ. (+357) 24304453

Βοηθοί
Υποπλοίαρχος Γιώργος Οικονόμου ΠΝ
Τηλ. (+357) 24304455

Λοχίας (ΠΖ) Αλεξία Τσάππα
Τηλ. (+357) 24304751

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Σμηναγός (ΕΑ) Ανδρέας Ζαχαρία
Τηλ. (+357) 24304453

Βοηθοί
Υποπλοίαρχος Γιώργος Οικονόμου ΠΝ
Τηλ. (+357) 24304455

Ανθυποπλοίαρχος Ολύμπιος Κυριάκος ΠΝ
Τηλ. (+357) 24304455

Επιλοχίας (ΠΒ) Βενιζέλου Γεώργιος
Τηλ. (+357) 24304459

Λοχίας (ΠΖ) Αλεξία Τσάππα
Τηλ. (+357) 24304751

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υποσμηναγός (ΜΕ) Λοΐζος Κιαφκιουλλής
Τηλ. (+357) 24304458

Βοηθός
Αρχισμηνίας (ΤΕΑ) Γιώργος Κωνσταντινίδης
Τηλ. (+357) 24304403

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΕΠΙΧ)

Ανθυποπλοίαρχος Παρασκευόπουλος
Αναστάσιος ΠΝ
Τηλ. (+357) 24643071

Βοηθοί
Αρχισμηνίας Γιώργος Κωνσταντινίδης
Τηλ. (+357) 24304403

Προϊστάμενοι Επιχειρησιακών Φυλακών
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τμηματάρχης
Σμηναγός Κάγκας Χρήστος
Τηλ. (+357) 24304456

Αντικαταστάτης
Ανθυπασπιστής Στυλιανός Μελάς
(Διαχειριστής Υλικού)
Τηλ. (+357) 24304457

Βοηθοί
Ανθυπασπιστής (ΤΕΑ) Θεόδωρος Χριστοφόρου
Τηλ. (+357) 22800221

Αρχιλοχίας (ΔΒ) Αλεξάνδρου Άντρη
Τηλ. (+357) 22800221

Επχίας (ΜΧ) Αγγέλα Ανδρέου
Τηλ. (+357) 24643264

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τμηματάρχης
Σμηναγός (ΕΑ) Ανδρέας Ζαχαρία
Τηλ. (+357) 24304453


Βοηθόι
Επχίας (ΠΖ) Μαργαρίτα Χαραλάμπους
Εσμίας Καμπανέλλα Χριστιάνα
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Τμηματάρχης
Υποπλοίαρχος Γιώργος Οικονόμου ΠΝ
Τηλ. (+357) 24304455

Αντικαταστάτης
Σμηναγός (ΕΑ) Ιάκωβος Στυλιανίδης
Τηλ. (+357) 24304461

Βοηθός
Λοχίας (ΠΖ) Μαρία Χαραλάμπους
Τηλ. (+357) 24694621

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τμηματάρχης
Επισμηναγός (ΜΗ) Αντώνης Αντωνίου
Τηλ. (+357) 24205742

Βοηθός
Αρχιλοχίας (ΠΖ) Μαρία Μακρή
Τηλ. (+357) 24205741
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (MCC)

Τμηματάρχης
Σμηναγός (ΕΑ) Ιάκωβος Στυλιανίδης
Τηλ. (+357) 24304461

Αντικαταστάτης
Ανθυποπλοίαρχος Παρασκευόπουλος
Αναστάσιος ΠΝ
Τηλ. (+357) 24643071

Βοηθός
Αρχισμηνίας Γιώργος Κωνσταντινίδης
Τηλ. (+357) 24304403

ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΥΠΡΟΣ ΡΑΔΙΟ

Τμηματάρχης
Ανθυποπλοίαρχος Ολύμπιος Κυριάκος ΠΝ
Τηλ. (+357) 24304455

Βοηθοί
Ανθυπασπιστής Χαλλούμης Μάριος
Αρχικελευστής Κύπρος Αλεξίου
Τηλ. (+357) 24304452

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Διαχειριστής
Επχίας Βενιζέλου Γεώργιος
Τηλ. (+357) 24304459

Αντικαταστάτης
Αρχισμηνίας Γιώργος Κωνσταντινίδης
Τηλ. (+357) 24304403

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΖΗΝΩΝ"

Τμηματάρχης
Σμηναγός Κωνσταντίνος Τύμβιος
Τηλ. (+357) 24205742


Αντικαταστάτης
Σμηναγός Χρήστος Κάγκας

Γραμματεία
Αρχιλοχίας Μαρία Λευτέρη (Γραμματεία)
Τηλ. (+357) 24205741

Βοηθοί Τμχη
Αρχικελευστής Καραγιάννης Αιμίλιος
Επιλοχίας Χαραλάμπους Μαργαρίτα


ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (ΣΠΠ)

Τμηματάρχης
Σμηναγός Κωνσταντίνος Τύμβιος
Τηλ. (+357) 24205742

Αντικαταστάτης
Σμηναγός Χρήστος Κάγκας

Βοηθοί
Αρχικελευστής Καραγιάννης Αιμίλιος
ΣΥΠ Επχίας Ζαλούμης Νικόλας
ΣΥΠ Επχίας Κυριάκου Κυριάκος
ΣΥΠ Εκστής Αντρέου Γιώργος


ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμηματάρχης
Επισμηναγός (ΜΗ) Ανδρέας Λάρκου
Τηλ. (+357) 24304451

Βοηθοί
Αρχισμηνίας Γιώργος Χατζηγιάννης
Αρχικελευστής Κύπρος Αλεξίου
ΣΥΠ Επχίας Ζαλούμης Νικόλας
ΣΥΠ Επχίας Κυριάκου Κυριάκος
ΣΥΠ Εκστής Αντρέου Γιώργος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Τηλ. (+357) 24643005

Ανθυπασπιστής Χαλλούμης Μάριος
Αρχισμηνίας Γιώργος Χατζηγιάννης
Αρχικελευστής Κύπρος Αλεξίου
Αρχιλοχίας Στέλιος Πλουτάρχου
Επιλοχίας Χριστόδουλος Ιεροδιακόνου
Επιλοχίας Χρίστος Κατελάρης
Επισμηνίας Αλέξανδρος Ιακώβου
Σμηνίας Χαράλαμπος Κάτζιη
Σμηνίας Χρίστος Σπύρου
Επικελευστής Μιχαηλά Προκόπης
Λοχίας Ιωάννου Παναγιώτης
Κελευστής Ελένη Σκάγια
ΣΥΠ Επικελευστής Γκαντανίδης Κώστας
ΣΥΠ Επικελευστή Χρήστος Πέτσας
ΣΥΠ Επιλοχίας Μακαρίτης Γεώργιος
ΣΥΠ Αρχιλοχίας Καζαντζίδης Αναστάσιος
ΣΥΠ Επιλοχίας Ρωμανός Νικόλας
ΣΥΠ Επικελεστής Δημήτρης Δημητρίου
ΣΥΠ Σμηνίας Παύλου Ρηγίνος