ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ιστορικό


Το ΚΣΕΔ συνεστήθη με το Νόμο 5 (ΙΙΙ) /94 και άρχισε δοκιμαστικά την επιχειρησιακή λειτουργία του επί 24ωρου βάσεως, στις 7 Αυγούστου 1995 ως ανεξάρτητη Μονάδα της Διοίκησης Αεροπορίας.

Από την 1η Μαρτίου 2002 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το ΚΣΕΔ ανέλαβε και επίσημα, απέναντι στη διεθνή κοινότητα, την ευθύνη για την οργάνωση, συντονισμό και τον έλεγχο επιχειρήσεων Έρευνας – Διάσωσης στην περιοχή ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το ΚΣΕΔ λειτούργησε με τη μορφή αυτή μέχρι τις 26 Ιουλ. 2010. Μετά από τη σχετική γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας για τις διατάξεις του νόμου 5(ΙΙΙ)/1994 (Περί Έρευνας – Διάσωσης Κυρωτικός Νόμος) το ΚΣΕΔ υπάγεται απευθείας στον κ. Υπουργό Άμυνας και λειτουργεί ως ανεξάρτητη υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας.Δείτε τους διατελέσαντες Διοικητές εδώ


Δείτε εικόνες του ΚΣΕΔ την περίοδο 1995 - 2006 εδώ


Δείτε εικόνες του ΚΣΕΔ την περίοδο 2007 - 2010 εδώ


Δείτε το ΚΣΕΔ σήμερα

_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Άμυνας
Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - JRCC Larnaca