ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Περιοχή Έρευνας-Διάσωσης Κύπρου(SRR)


  Η περιοχή έρευνας-διάσωσης, γνωστή ως SRR (SAR Region) της Κύπρου είναι ίδια με το FIR Λευκωσίας και φαίνεται στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα:

   Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα φαίνονται οι SRR των γειτονικών χωρών:


  _______________________________________________
  © 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Άμυνας
  Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - JRCC Larnaca