Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - JRCC Larnaca

Αποστολή

Κύρια αποστολή του Οργανισμού είναι να παρέχει ακριβείς, άμεσες και αξιόπιστες πληροφορίες για συναγερμούς κινδύνου που προέρχονται από θάλασσα, αέρα και ξηρά προς τις πλησιέστερες Υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης (Ε-Δ).

Στόχος του συστήματος COSPAS-SARSAT είναι να μειώσει στον ελάχιστο δυνατό χρόνο τις καθυστερήσεις στην παροχή των συναγερμών κινδύνου στις υπηρεσίες Ε-Δ και το χρόνο που απαιτείται για να εντοπιστεί ένα άτομο που βρίσκεται σε κίνδυνο, είτε στη θάλασσα είτε στη ξηρά και να προσφερθεί βοήθεια σε αυτό. Όλα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο στην πιθανότητα επιβίωσης καθώς το ποσοστό επιβίωσης είναι ανάλογο του χρόνου ανταπόκρισης.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι συμμετέχοντες στο σύστημα COSPAS-SARSAT εφαρμόζουν, διατηρούν, συντονίζουν και λειτουργούν ένα δορυφορικό σύστημα ικανό να ανιχνεύει μεταδόσεις συναγερμών κινδύνου από ραδιοφάρους που πληρούν τις προδιαγραφές και τα πρότυπα απόδοσης του COSPAS-SARSAT και να καθορίζει τη θέση τους σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.

http://www.cospas-sarsat.org/en/about-cospas-sarsat/mission-statementNOTAM

NAVTEX

BOOKLET

Facebook

Youtube_EL

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΥ PLB 406MHz

Καιρός

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός 112

COSPAS

ΥΠΑΜ

ΓΕΕΦ

ISO

TRIP INFORMATION FORM

Υποβολή Σχολίων