Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - JRCC Larnaca

Λειτουργία Συστήματος

Το δορυφορικό σύστημα COSPAS-SARSAT χρησιμοποιείται, σε περιπτώσεις κινδύνου, από πλοία, αεροσκάφη και γενικότερα από ανθρώπους. Η λειτουργία του βασίζεται στη χρήση ειδικών συσκευών, οι οποίες ενεργοποιούνται σε περίπτωση κινδύνου. Με την ενεργοποίηση τους αποστέλλουν σήμα στο δίκτυο δορυφόρων του συστήματος. Οι δορυφόροι αφού λάβουν το σήμα το διοχετεύουν στους σταθμούς εδάφους, γνωστούς με την ονομασία Local Users Terminals (LUT). Στη συνέχεια με την κατάλληλη επεξεργασία, είναι δυνατός ο προσδιορισμός της ακριβούς θέσης του εκπέμποντος ραδιοφάρου. Η πληροφορία αυτή προωθείται στο Κέντρο Ελέγχου και Διανομής Δορυφορικών Συναγερμών Έρευνας και Διάσωσης (Mission Control Center - MCC) και από εκεί στη συνέχεια στο αρμόδιο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης (RCC) για την έναρξη των διαδικασιών Ε-Δ.

Το σημαντικό πλεονέκτημα του συστήματος COSPAS-SARSAT είναι ότι εντοπίζει το στίγμα του κινδυνεύοντος πλοίου ή αεροσκάφους ή ατόμου, περιορίζοντας έτσι την περιοχή έρευνας. Αυτό παρέχει την ευχέρεια του άμεσου εντοπισμού και της γρήγορης παροχής βοήθειας, χωρίς απώλεια χρόνου και άσκοπων εξόδων.

Το σύστημα είναι διαθέσιμο για χρήση από πλοία, αεροσκάφη και γενικότερα από άτομα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου. Η πρόσβαση στο σύστημα παρέχεται στους πολίτες όλων των χωρών άνευ διακρίσεων και παρέχεται δωρεάν σε όποιο άτομο βρίσκεται σε κίνδυνο. Κατά μέσο όρο, περίπου 5 άτομα διασώζονται καθημερινά με τη βοήθεια του Συστήματος COSPAS-SARSAT.

Ο Διεθνής Οργανισμός COSPAS-SARSAT συνεργάζεται στενά με το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), το Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας (IMO), τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα των συναγερμών κινδύνου COSPAS-SARSAT με τις ανάγκες, τα πρότυπα και τις ισχύουσες συστάσεις της διεθνούς κοινότητας.


Λειτουργία συστήματος COSPAS-SARSAT

1.Ένα πιθανό ατύχημα λαμβάνει χώρα. Ο ραδιοφάρος έκτακτης ανάγκης (EPIRBs-ELTs-PLBs) εκπέμπει το σήμα συναγερμού.
2.Το δίκτυο δορυφόρων COSPAS-SARSAT λαμβάνει το σήμα και το αναμεταδίδει σε επίγειους σταθμούς (LUT).
3.Ο επίγειος σταθμός LUT, κατόπιν επεξεργασίας του σήματος και προσδιορισμού της ακριβούς θέσης του εκπέμποντος σταθμού, το αποστέλλει στο αρμόδιο Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (MCC) της χώρας που λειτουργεί το LUT.
4.Κατόπιν επαλήθευσης της ακρίβειας του συναγερμού και ανάλογα με τη θέση και την εθνικότητα του ραδιοφάρου, το μήνυμα προωθείται σε άλλα MCC ή στο αντίστοιχο Κέντρο Διάσωσης Συντονισμού (RCC).
5.Το RCC συντονίζει την αποστολή Ε-Δ.
http://www.cospas-sarsat.org/en/operatons/operations-concept


NOTAM

NAVTEX

BOOKLET

Facebook

Youtube_EL

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΥ PLB 406MHz

Καιρός

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός 112

COSPAS

ΥΠΑΜ

ΓΕΕΦ

ISO

TRIP INFORMATION FORM

Υποβολή Σχολίων