Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - JRCC Larnaca
Αρχική Σελίδα Αποστολή

Αποστολή


    Ο Παράκτιος σταθμός Κύπρος Ράδιο έχει την ευθύνη για την συνεχή παρακολούθηση και χειρισμό σημάτων κινδύνου και επειγόντων περιστατικών που εκπέμπονται στη διεθνή ναυτική συχνότητα από πλοία που αντιμετωπίζουν καταστάσεις ανάγκης καθώς και για την έκδοση σημάτων ασφαλείας τα οποία περιέχουν οδηγίες/ναυτικές προειδοποιήσεις προς ναυτιλλόμενους (NAVTEX) για εξασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στον τομέα ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, κοινοποιεί, μέσω εκπομπών, μετεωρολογικά δελτία και πληροφορίες καιρού, παρέχει ιατρική βοήθεια (MEDICO) με εκπομπή προς τους ναυτιλλόμενους διάφορων ιατρικών συμβουλών από κυβερνητικούς Ιατρούς, όταν παραστεί ανάγκη και τέλος παρέχει τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις από τα πλοία και τους ναυτιλλόμενους προς την Ξηρά και αντίστροφα μέσω της Τηλεφωνικής Υπηρεσίας 156.

NOTAM

NAVTEX

BOOKLET

Facebook

Youtube_EL

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΥ PLB 406MHz

Καιρός

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός 112

COSPAS

ΥΠΑΜ

ΓΕΕΦ

ISO

TRIP INFORMATION FORM

Υποβολή Σχολίων