ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Σύστ. Παράκτιας Παρατήρησης
-


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ – «Ο.Σ.Π.Π»

Το ΚΣΕΔ μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού συστήματος παρατήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και έρευνας στις θαλάσσιες περιοχές πλησίον των λιμένων Λάρνακας και Λεμεσού που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «Safeport», προχώρησε στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Παράκτιας Παρατήρησης («Ο.Σ.Π.Π»), το οποίο αποτελεί αναβάθμιση του υφιστάμενου «Safeport» και δίδει τη δυνατότητα με τηλεχειρισμό για τον εντοπισμό, αναγνώριση, ταυτοποίηση και παρακολούθηση στόχων σε θαλάσσιο περιβάλλον, σε περιοχές πλησίον των ακτών και εντός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης στόχων Αυτόματης αναγνώρισης Ταυτότητας των εμπορικών πλοίων (σύστημα AIS) μέσω συνδυασμένου συστήματος θερμικής και κανονικής κάμερας ημέρας/νύχτας μεγάλης εμβέλειας, με σταθεροποίηση και δυνατότητα περιστροφής 360ο.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Παράκτιας Παρατήρησης περιλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση επιπρόσθετων θερμικών καμερών μακράς εμβέλειας και καμερών ημέρας/νύχτας σε επιλεγμένα σταθερά σημεία της Νήσου, κινητές μονάδες επί οχημάτων 4χ4, αλλά και την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών για εναέρια παρατήρηση.

Οι κινητές μονάδες περιλαμβάνουν 2 οχήματα SUV 4χ4 με κάμερες ανάλογες των σταθερών συστημάτων και ένα όχημα τύπου VAN το οποίο περιλαμβάνει ως επιπρόσθετο εξοπλισμό και σύστημα Ραντάρ.

Τέλος, στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται και η προμήθεια 2 μη επανδρωμένων αεροσκαφών με ενσωματωμένη θερμική κάμερα και κάμερα ημέρας υψηλής ευκρίνειας για εναέρια παρατήρηση με επίγειο σταθμό ελέγχου σε όχημα VAN.

H εικόνα από τα πιο πάνω συστήματα (σταθερά, κινητά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη), μεταφέρεται μέσω τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων, στα Κέντρα Ελέγχου στο ΚΣΕΔ και το Συντονιστικό Κέντρο «ΖΗΝΩΝ».

Για τις ανάγκες του «Ο.Σ.Π.Π» χρησιμοποιείται λογισμικό το οποίο μεταξύ άλλων επιτρέπει τη διαχείριση και προβολή στόχων από όλους τους αισθητήρες (σταθερές κάμερες, κινητές, AIS, UAVs κλπ) σε ηλεκτρονικό χάρτη, την αυτόματη και συνεχόμενη παρακολούθηση επιλεγμένων στόχων, την μέτρηση αποστάσεων, την καταγραφή εικόνας και video κλπ.

Το έργο αποτελεί στρατηγικό έργο της Κυπριακής Δημοκρατίας και με την ολοκλήρωση του θα είναι εφικτή η παρατήρηση, ο εντοπισμός στόχων και η Έρευνα των ακτών και των χωρικών υδάτων της Νήσου, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, των θαλασσίων δραστηριοτήτων και της έγκαιρης προειδοποίησης για οποιαδήποτε έκτακτη κατάσταση εντός των χωρικών υδάτων.

Οι πληροφορίες που θα λαμβάνονται από το σύστημα μπορούν ανάλογα με το περιστατικό που διερευνάται να αποστέλλονται και σε άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, για περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση.

Το έργο, που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2017, υλοποιήθηκε σε τρείς φάσεις και έχει ήδη ενταχθεί στα ευρωπαϊκά προγράμματα των Ταμείων Αλληλεγγύης για χρηματοδότηση και συγκεκριμένα στο Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων (Φάση Α) και στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Φάση Β και Γ).


Πίσω


_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Άμυνας
Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - JRCC Larnaca