Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - JRCC Larnaca
Αρχική Σελίδα Αποστολή

Αποστολή


    Η γεωγραφική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως το πλησιέστερο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Μέση Ανατολή, παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης και προετοιμασίας των αρμοδίων υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατ’ επέκταση της Ε.Ε για έλεγχο της μεταναστευτικής ροής από χώρες κρίσης στη Μέση Ανατολή καθώς και της αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης και μεταφοράς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι εντοπίζονται σε πλωτά μέσα προσπαθώντας να μεταβούν προς την Κύπρο ή/και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

    Το ΚΣΕΔ ως αρμόδιος φορέας συντονισμού ανθρωπιστικών επιχειρήσεων σε FIR Λευκωσίας υπέβαλε μέσω του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων και Υπ. Εσωτερικών πρόταση προς το Υ.Σ, το οποίο με απόφαση του ενέκρινε τη δημιουργία του Συντονιστικού Κέντρου, πολλαπλής χρήσης, που θα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, εντοπισμού, ταυτοποίησης, πρόληψης και ελέγχου του θαλάσσιου χώρου ευθύνης και δικαιοδοσίας της Κ.Δ στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων συνεπεία φυσικών ή άλλων καταστροφών.

    Η δημιουργία του Συντονιστικού Κέντρου δίδει τη δυνατότητα ουσιαστικής συνδρομής και στη διαχείριση Εθνικών Κρίσεων και αποτελεσματικής αντιμετώπισης τους όπως προβλέπεται στο Βασικό Εθνικό Σχέδιο «ΖΗΝΩΝ», στο οποίο έχουν κωδικοποιηθεί 22 πιθανές καταστάσεις κρίσεων αρμοδιότητας διαφόρων Υπουργείων. Πέραν των μόνιμα εγκατεστημένων συστημάτων και όλα τα κινητά συστήματα επιτήρησης και ταυτοποίησης όπως οι Θερμικές κάμερες μεγάλης εμβέλειας και τα μη επανδρωμένα πτητικά μέσα βρίσκονται σε ετοιμότητα για ανάπτυξη και συνδρομή στη διαχείριση οποιασδήποτε έκτακτης κατάστασης οποιουδήποτε Υπουργείου.

NOTAM

NAVTEX

BOOKLET

Facebook

Youtube_EL

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΥ PLB 406MHz

Καιρός

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός 112

COSPAS

ΥΠΑΜ

ΓΕΕΦ

ISO

TRIP INFORMATION FORM

Υποβολή Σχολίων