English
 

Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου

  Το τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΣΕΔ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση:

  α. Των Ευρωπαϊκών Ταμείων και Προγραμμάτων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, και οι επιχορηγήσεις που παρέχονται από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την Ελβετία, μέσω της Μονάδας Ευρωπαϊκών ταμείων (ΜΕΤ), η οποία είναι η αρμόδια αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων για την υποστήριξη των στόχων του εθνικού προγράμματος, αναπτύσσοντας ένα καινοτόμο σύστημα ασφάλειας και επιτήρησης στην περιοχή έρευνας και διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  β. Των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Horizon 2020», στο οποίο συμμετέχουμε ως τελικοί χρήστες σε προγράμματα καινοτομίας και έρευνας σχετικά με θέματα συναφή με την Έρευνα και Διάσωση.
  Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη  ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΣΕΔ

  Το ΚΣΕΔ προχωρά στην εκτέλεση του Έργου «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΣΕΔ» με το οποίο θα επιτευχθεί η μετεγκατάσταση του συνόλου των Τμημάτων του ΚΣΕΔ, δηλαδή του Κέντρου Επιχειρήσεων ΚΣΕΔ, του Παράκτιου Σταθμού ΚΥΠΡΟΣ ΡΑΔΙΟ και του Δορυφορικού Κέντρου Ελέγχου Αποστολών, από την υφιστάμενή τους θέση σε κτίριο που θα ανεγερθεί στο χώρο που βρίσκεται το Συντονιστικό Κέντρο «ΖΗΝΩΝ», ώστε να επιτευχθεί η άμεση επαφή και συν-λειτουργία τους.

  Με αυτό τον τρόπο, θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη στη βελτίωση της αποστολής του και κυρίως στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας του, όσον αφορά σε επιχειρήσεις Συντονισμού - Ελέγχου Μεταναστευτικής Ροής προερχόμενης από χώρες κρίσης της Μέσης Ανατολής και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιστατικών Μαζικής Διάσωσης MRO π.χ. Ναυτικό ή Αεροπορικό Ατύχημα, Προσφύγων - Μεταναστών (Ειδικό Εθνικό Σχέδιο «ΤΕΥΚΡΟΣ»). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Σύνορα και Θεωρήσεις) και την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχει υπογραφεί σχετική συμφωνία επιδότησης με τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων.


  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΠΠ

  Το ΚΣΕΔ με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δυνατοτήτων του συστήματος Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιδιώκει να υλοποιήσει την Γ΄ φάση ανάπτυξης του έργου «Σύστημα Παράκτιας Παρατήρησης», η οποία αφορά στην επέκτασή του, με σκοπό να επιτευχθεί η αναβάθμιση των δυνατοτήτων ελέγχου των θαλάσσιων Συνόρων, με στόχο την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας του ΚΣΕΔ όσον αφορά σε επιχειρήσεις Συντονισμού - Ελέγχου Μεταναστευτικής Ροής. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Σύνορα και Θεωρήσεις) και την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχει υπογραφεί σχετική συμφωνία επιδότησης με τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων.

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Ε-Δ

  Tο ΚΣΕΔ προτίθεται να προβεί στην αγορά ταχυπλόων σκαφών στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Με την εν λόγω προμήθεια επιδιώκουμε την αύξηση των δυνατοτήτων άμεσης ανταπόκρισης των Μονάδων του Συστήματος Έρευνας – Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός και εκτός των Χωρικών Υδάτων, κατά τις περιπτώσεις περιστατικών κινδύνου που προκύπτουν λόγω της μεταναστευτικής ροής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. H προμήθεια αφορά τέσσερα (4) ημιφουσκωτά ταχύπλοα σκάφη έρευνας και διάσωσης, με εξειδικευμένο εξοπλισμό παρατήρησης κατά τη νύχτα, τα οποία λόγω ευελιξίας, ταχύτητας και δυνατοτήτων παρατήρησης θα μειώσουν σημαντικά τον χρόνο ανταπόκρισης μας σε τέτοια περιστατικά, τα οποία λόγω του μεγάλου αριθμού των κινδυνευόντων απαιτούν την άφιξη μέσων διάσωσης στη σκηνή κατά τον ελάχιστο δυνατόν χρόνο, ενώ παράλληλα θα έχουν αυξημένες δυνατότητες για έρευνα σε συνθήκες σκότους. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Σύνορα και Θεωρήσεις) και την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχει υπογραφεί σχετική συμφωνία επιδότησης με τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων.

  HORIZON 2020


  EMERALD


  To πρόγραμμα EMERALD υπάγεται στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Horizon 2020 και στοχεύει στο να επικυρώσει και να επιδείξει σε πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον μια ευέλικτη και ισχυρή ναυτική πλατφόρμα περιπολίας, αποτελούμενη από μικρά ναυτικά περιπολικά σκάφη, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα. Τα μέσα αυτά θα έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια και εκτεταμένο εύρος λειτουργίας, ενώ θα είναι ενσωματωμένα πλήρως σε μία λειτουργική πλατφόρμα. Το EMERALD θα συμβάλει στην οικονομικά αποδοτικότερη ασφάλεια στη ναυτιλία, καθώς θα επιτρέψει σε μικρότερα ναυτικά περιπολικά σκάφη να εκτελούν επιχειρήσεις πέραν της ακτίνας δράσης τους, με την χρήση εξοπλισμού χαμηλότερου κόστους. Αποστολές οι οποίες έως τώρα εκτελούνταν μόνο από μεγάλα σκάφη με μεγάλα καταστρώματα προσγείωσης και ακριβό εξοπλισμό και θα είναι πλέον εφικτές μέσω του προγράμματος EMERALD. Με άλλα λόγια, ένα μικρό ναυτικό πλοίο περιπολίας θα είναι σε θέση να εκτελεί επιχειρήσεις επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών με αποτελεσματικότητα και ακρίβεια εφάμιλλη με τις πολύ ακριβότερες φρεγάτες και κορβέτες