Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Η σελίδα αυτή παρέχει πληροφορίες, μέσω του ημερήσιου χάρτη, σχετικά με τα Navigational Warnings και τις NOTAM που είναι σε ισχύ στην θαλάσσια περιοχή του FIR Λευκωσίας.

Για να δείτε τον ημερήσιο χάρτη με τις ισχύουσες NOTAMs και NAVIGATIONAL WARNINGS (NW) μεταβείτε
 εδώ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ


NAV III:
 Τα Navigational Warnings παρέχονται από το Ισπανικό Ναυτικό καθώς η Ισπανία είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της NAVAREA III που περιλαμβάνει και την ανατολική Μεσόγειο. Η υπηρεσία παρέχεται στην Ισπανική και Αγγλική γλώσσα.

Για να δείτε τα Navigational Warnings μεταβείτε εδώ.

Axxxx, Cxxxx:
 Υπεύθυνη για την έκδοση των NOTAMs που αφορούν στο FIR Λευκωσίας είναι η Υπηρεσία Αεροναυτικών Πληροφοριών, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για να δείτε τις NOTAM’s μεταβείτε εδώ.

NRxxx: 
Όλες οι αγγελίες προς ναυτιλλόμενους εκδίδονται από τις παράκτιες Υπηρεσίες - ΚΥΠΡΟΣ ΡΑΔΙΟ.

Για να δείτε τις αγγελίες μεταβείτε εδώ.No documents found
Older NOTAMs Calendar