Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Σημείωση
Ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην επικαιροποίηση αυτής της σελίδας.
Η διαθεσιμότητα των Προειδοποιήσεων Ναυσιπλοΐας σε αυτήν τη σελίδα δεν απαλλάσσει τους ναυτιλλομένους από την υποχρέωση να λαμβάνουν τις Προειδοποιήσεις μέσω των εγκεκριμένων συστημάτων μετάδοσης του IMO/IHO.



- TUESDAY,07 APRIL 2020
- MONDAY, 06 APRIL 2020
- SUNDAY, 05 APRIL 2020
- SATURDAY , 04 APRIL 2020
- FRIDAY 03 APRIL 2020
- THURSDAY, 02 APRIL 2020
- WEDNESDAY 01 APRIL 2020


Ημερολόγιο για παλαιότερα μηνύματα NAVTEX που είναι σε ισχύ