Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Σημείωση
Ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην επικαιροποίηση αυτής της σελίδας.
Η διαθεσιμότητα των Προειδοποιήσεων Ναυσιπλοΐας σε αυτήν τη σελίδα δεν απαλλάσσει τους ναυτιλλομένους από την υποχρέωση να λαμβάνουν τις Προειδοποιήσεις μέσω των εγκεκριμένων συστημάτων μετάδοσης του IMO/IHO.- WEDNESDAY 05 AUGUST 2020
- TUESDAY, 04 AUGUST 2020
- MONDAY, 03 AUGUST 20
- SUNDAY 02 AUGUST 2020
- SATURDAY 01 AUGUST 2020
- FRIDAY, 31 JULY 2020
- THURSDAY, 30 JULY 2020
- WEDNESDAY, 29 JULY 2020


Ημερολόγιο για παλαιότερα μηνύματα NAVTEX που είναι σε ισχύ