Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Σημείωση
Ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην επικαιροποίηση αυτής της σελίδας.
Η διαθεσιμότητα των Προειδοποιήσεων Ναυσιπλοΐας σε αυτήν τη σελίδα δεν απαλλάσσει τους ναυτιλλομένους από την υποχρέωση να λαμβάνουν τις Προειδοποιήσεις μέσω των εγκεκριμένων συστημάτων μετάδοσης του IMO/IHO.- MONDAY, 25 MAY 2020
- SUNDAY, 24 MAY 2020
- SATURDAY, 23 MAY 2020
- FRIDAY 22 MAY 2020
- THURSDAY 21 MAY 2020
- WEDNESDAY, 20 MAY 2020
- TUESDAY, 19 MAY 2020


Ημερολόγιο για παλαιότερα μηνύματα NAVTEX που είναι σε ισχύ