English
 

Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Πολυεθνική Άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ - 2020» / Multinational Exercise "NEMESIS - 2020"

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η πολυεθνική άσκηση «NEMEΣΙΣ 2020», εντός των θαλασσοτεμαχίων 1, 2, 8 και 9 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ). Στην άσκηση συμμετείχαν μέσα και προσωπικό από την Κύπρο, την Αίγυπτο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την Ιταλία, καθώς και 6 πλοία ιδιωτικών εταιρειών.

Η πολυεθνική άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ 2020», εκτελέστηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά και εντάσσεται στο πλαίσιο της κατάλληλης προετοιμασίας όλων των κρατικών υπηρεσιών, οι οποίες εμπλέκονται στην υλοποίηση του ενεργειακού προγράμματος της Δημοκρατίας, με σκοπό την ετοιμότητα τους για αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού έκτακτης ανάγκης σε πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων. Τον γενικό συντονισμό της άσκησης είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, την Εθνική Φρουρά, την Αστυνομία Κύπρου και το Τμήμα Αλιείας.

Η άσκηση περιλάμβανε σενάρια αντιμετώπισης τρομοκρατικής ενέργειας σε πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων, νηοψίας επί ύποπτων πλοίων, πυρόσβεσης σε πλοία, απεγκλωβισμού και αεροδιακομιδής τραυματιών, μαζικής διάσωσης συνεπεία εγκατάλειψης της πλατφόρμας, καθώς και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.

Για την αντιμετώπιση των πιο πάνω σεναρίων της άσκησης απαιτήθηκε η δοκιμαστική εφαρμογή 3 Ειδικών Εθνικών Σχεδίων (ΕΕΣ), τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο Βασικό Εθνικό Σχέδιο Κρίσεων της Δημοκρατίας «ΖΗΝΩΝ». Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν το ΕΕΣ «ΑΣΠΙΔΑ» του Υπ. Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, που αφορά σε αντιμετώπιση τρομοκρατικής ενέργειας, το ΕΕΣ «ΤΕΥΚΡΟΣ» του Υπουργείου Άμυνας, που αφορά μαζική διάσωση μετά από ναυτικό ατύχημα και το ΕΕΣ «ΟΡΦΕΑΣ» του Υπουργείου Γεωργίας, που αφορά αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης. Τα συμπεράσματα της άσκησης και της δοκιμαστικής εφαρμογής των τριών Ειδικών Εθνικών Σχεδίων, καταγράφηκαν και αφού αξιολογηθούν θα τύχουν ανάλογου χειρισμού από όλους τους εμπλεκομένους για περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών που εφαρμόζονται για αντιμετώπιση καταστάσεων κινδύνου που δύναται να παρουσιαστούν στο πλαίσιο υλοποίησης του ενεργειακού μας προγράμματος.

Συνολικά στην άσκηση συμμετείχαν συνολικά 21 πλωτά και 12 πτητικά μέσα. Συγκεκριμένα, 1 Φρεγάτα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, 1 Φρεγάτα του Γαλλικού Ναυτικού, 2 πλοία του Βρετανικού Ναυτικού, 3 πολεμικά πλοία της Διοίκησης Ναυτικού του ΓΕΕΦ και 3 περιπολικά σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, το Δεξαμενόπλοιο «ALEXANDRIA» της εταιρείας PETRONAV, που χρηματοδοτείται από την ΕMSA, η πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων «TUNGSTEN EXPLORER», καθώς και 1 σκάφος της εταιρείας VSS Vasiliko, 1 σκάφος της εταιρείας VTS Vasiliko και 2 σκάφη της εταιρείας EDT Offshore για αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης και πυρόσβεσης. Στην άσκηση συμμετείχαν επίσης 3 Ελικόπτερα της ΚΔ (1 από τη ΜΑΕΠ και 2 από τη 460 ΜΕΔ/ΓΕΕΦ), 3 ελικόπτερα του Ην. Βασιλείου, 1 Γαλλικό ελικόπτερο, 1 Ιταλικό Αεροσκάφος Ρ-72 και 1 Ιταλικό UAV MQ9, καθώς και 3 Αεροσκάφη (1 Ελληνικό C-130, 1 Αμερικανικό Αεροσκάφος P-8 και 1 από το Τμ. Δασών).

Από πλευράς Ομάδων Ειδικών Επιχειρήσεων συμμετείχαν η Αερομεταφερόμενη Ομάδα Αλεξιπτωτιστών της 31ης ΜΕΕΔ της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, το 747 Ειδικό Τάγμα Μηχανικού του Ελληνικού Στρατού, ο Ειδικός Αντιτρομοκρατικος Ουλαμός της ΜΜΑΔ, Ομάδες Υποβρύχιων Καταστροφέων της ΜΥΚ της Διοίκησης Ναυτικού της Ε.Φ, Ομάδα Νηοψίας του Γαλλικού Ναυτικού, η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και εξειδικευμένοι νοσηλευτές της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Multinational Exercise "NEMESIS - 2020"

The Ministry of Defense announces that, today from 09:00 to 14:00, the multinational exercise "NEMESIS 2020" was conducted within sea-plots 1, 2 8 and 9 of the Exclusive Economic Zone of the Republic of Cyprus. Aeronautical units and personnel from Cyprus, Egypt, Greece, France, the USA, Israel, Italy and the United Kingdom, as well as 6 ships of private companies participated in the exercise.

“NEMESIS – 2020” is conducted for the 7th consecutive year and is part of the proper preparation of all involved, in the implementation of the energy program of the Republic, agencies to confront any distress situation that may occur on a hydrocarbon platform. The general coordination of the exercise was under the Larnaca Search and Rescue Coordination Center (JRCC), in collaboration with the Ministry of Shipping, the National Guard, the Cyprus Police and the Department of Fisheries.

The exercise included counter-terrorism scenarios on a hydrocarbon platform, boarding operations on suspicious boats, ship firefighting, air-evacuation of trapped and injured persons, a mass rescue operation, as a result of the abandonment of the platform, as well as anti-pollution operations.

For the successful execution of the scenarios, Cyprus implemented and tested 3 Special National Plans (SNP), which are included in the National Master Plan of the Republic, “ZENON”, SNP “ASPIDA” (shield) of the Ministry of Justice and Public Order for the counter-terrorism operations, SNP “TEFKROS” of the Ministry of Defense for the mass search and rescue operations and SNP “ORPHEAS” of the Ministry of Agriculture Rural Development and Environment. The results of the exercise and the field-testing of the forementioned SNPs, will be evaluated and accordingly handled by the involved agencies, to further improve the procedures applied for dealing with distress situations that may occur during the implementation of the energy program of Republic of Cyprus.

In the exercise scenario, 21 maritime units and 12 air assets participated. Particularly, in the exercise participated 1 Frigate of the Greek Navy, 1 Frigate of the French Navy, 2 ships of the Royal Navy of the United Kingdom, 3 warships of the Navy Command of the General Staff of National Guard, 3 patrol boats of the Port and Marine Police, "ALEXANDRIA" tanker of the company PETRONAV, which is financed by EMSA, the platform "TUNGSTEN EXPLORER", as well as 1 boat of VSS Vasiliko, 1 of VTS Vasiliko and 2 boats of EDT Offshore company for dealing with marine pollution and fire on-board. Also, 3 Helicopters of the RoC (1 from CPAU and 2 from 460 MED / GEEF), 3 helicopters of the United Kingdom, 1 French helicopter, 1 Italian UAV MQ9, and 4 Aircrafts (1 Greek C-130,1 Italian P-72 1 American P-8 and 1 from the Department of Forests) participated in the scenarios.

Special Operations Teams executed various scenarios during the exercise, and specifically the 31st Airborne Search and Rescue Operations Squadron of the Hellenic Airforce, the 747 Disaster Response Team of Hellenic Army, a team of the Underwater Demolition Team of the Navy Command of the General Staff of National Guard, the Disaster Response Special Unit (D.R.S.U.) of Cyprus Fire Service, as well as specialized nurses of the Ambulance Service of the State Health Services Organization.

Υπουργείο Άμυνας Κυπριακής Δημοκρατίας - Ministry of Defence Cyprus
Πολυεθνική Άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ - 2020» Πολυεθνική Άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ - 2020» Πολυεθνική Άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ - 2020» Πολυεθνική Άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ - 2020» Πολυεθνική Άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ - 2020» Πολυεθνική Άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ - 2020» Πολυεθνική Άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ - 2020»