Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Σημείωση
Ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην επικαιροποίηση αυτής της σελίδας.
Η διαθεσιμότητα των Προειδοποιήσεων Ναυσιπλοΐας σε αυτήν τη σελίδα δεν απαλλάσσει τους ναυτιλλομένους από την υποχρέωση να λαμβάνουν τις Προειδοποιήσεις μέσω των εγκεκριμένων συστημάτων μετάδοσης του IMO/IHO.- TUESDAY, 07 JULY 2020
- MONDAY, 06 JULY 2020
- SUNDAY , 05 JULY 2020
- SATURDAY 04 JULY 2020
- FRIDAY, 03 JULY 2020
- THURSDAY 02 JULY 2020
- WEDNESDAY 01 JULY 2020


Ημερολόγιο για παλαιότερα μηνύματα NAVTEX που είναι σε ισχύ