Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Σημείωση
Ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην επικαιροποίηση αυτής της σελίδας.
Η διαθεσιμότητα των Προειδοποιήσεων Ναυσιπλοΐας σε αυτήν τη σελίδα δεν απαλλάσσει τους ναυτιλλομένους από την υποχρέωση να λαμβάνουν τις Προειδοποιήσεις μέσω των εγκεκριμένων συστημάτων μετάδοσης του IMO/IHO.- MONDAY, 28 SEPTEMBER 2020
- SUNDAY, 27 SEPTEMBER 2020
- SATURDAY, 26 SEPTEMBER 2020
- FRIDAY, 25 SEPTEMBER 2020
- THURSDAY, 24 SEPTEMBER 2020
- WEDNESDAY, 23 SEPTEMBER 2020
- TUESDAY, 22 SEPTEMBER 2020
- MONDAY, 21 SEPTEMBER 2020


Ημερολόγιο για παλαιότερα μηνύματα NAVTEX που είναι σε ισχύ