Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Σημείωση
Ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην επικαιροποίηση αυτής της σελίδας.
Η διαθεσιμότητα των Προειδοποιήσεων Ναυσιπλοΐας σε αυτήν τη σελίδα δεν απαλλάσσει τους ναυτιλλομένους από την υποχρέωση να λαμβάνουν τις Προειδοποιήσεις μέσω των εγκεκριμένων συστημάτων μετάδοσης του IMO/IHO.- SATURDAY , 16 JANUARY 2021
- FRIDAY,15 JANUARY 2021
- THURSDAY, 14 JANUARY 2021
- WEDNESDAY, 13 JANUARY 2021
- TUESDAY, 12 JANUARY 2021
- MONDAY, 11 JANUARY 2021
- SUNDAY, 10 JANUARY 2021


Ημερολόγιο για παλαιότερα μηνύματα NAVTEX που είναι σε ισχύ