Κυπριακή Δημοκρατία


Συνήθεις Ερωτήσεις

1. Πληροφορίες για την απαλλαγή από την υπηρέτηση πέραν των εκατό (100) ημερών πειθαρχικής ποινής φυλάκισης

2. Πληροφορίες για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου 'Α'

3. Βεβαίωση ότι οπλίτης υπηρετή στην Ε.Φ.

4. Επικοινωνία με Στρατολογικά Γραφεία

5. Πληροφορίες για υποβολή αιτήματος οπλίτη για παραχώρηση διευκολύνσεων


1. Πληροφορίες για την απαλλαγή από την υπηρέτηση πέραν των εκατό (100) ημερών πειθαρχικής ποινής φυλάκισης

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας σου έχουν επιβληθεί ποινές πειθαρχικής φυλάκισης, δικαιούσαι να ζητήσεις απαλλαγή απο την υπηρέτηση μέρους ή του συνόλου των πέραν των 100 ημερών, όπως παρακάτω:
- Η πειθαρχική ποινή φυλάκισης, μέχρι 50 ημέρες, δεν υπηρετείται.
- Οι επόμενες 50 ημέρες υπηρετούνται υποχρεωτικά.
- Πέραν των 100 ημερών, μπορούν να μειωθούν εν όλω ή εν μέρει, με απόφαση του Υπουργού Άμυνας.
- Οι ποινές που τυχόν θα επιβληθούν σε οπλίτες μετά την υποβολή των δικαιολογητικών απαλλαγής , θα υπηρετούνται.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


2. Πληροφορίες για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου 'Α'

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται αυθημερών ΜΟΝΟ από τα Στρατολογικά Γραφεία.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


3. Βεβαίωση ότι οπλίτης υπηρετή στην Ε.Φ.

Εκδίδεται ΜΟΝΟ απο την Μονάδα όπου υπηρετεί ο οπλίτης.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


4. Επικοινωνία με Στρατολογικά Γραφεία

Στρατολογικά Γραφεία Λευκωσίας – Κερύνειας - Μόρφου: Τηλ.22417131
Στρατολογικά Γραφεία Λάρνακας - Αμμοχώστου: Τηλ.24411302
Στρατολογικά Γραφεία Λεμεσού: Τηλ.25413367
Στρατολογικά Γραφεία Πάφου: Τηλ.25413916
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


5. Πληροφορίες για υποβολή αιτήματος οπλίτη για παραχώρηση διευκολύνσεων

Οι διευκολύνσεις παραχωρούνται απο τις Μονάδες, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους και έχοντας πάντοτε γνώμονα την ακριβοδίκαιη και ίση μεταχείριση των οπλιτών. Ο οπλίτης θα πρέπει να υποβάλει το αίτημα του ιεραρχικά και θα εξετασθεί με ιδιαίτερη κατανόηση και ευαισθησία απο την Διοίκηση της Μονάδας του.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας