Κυπριακή Δημοκρατία


Πληροφοριακά Έντυπα

  1. Εθνική Φρουρά & Ιστορία
    ΕΚΔΟΤΗΣ - Διεύθυνση Ιστορίας Εθνικής Φρουράς (ΔΙΕΦ/ΓΕΕΦ)


  2. Βιβλίο: Ανάπτυξη Στρατιωτικών Δυνατοτήτων στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας

    "The complex nature of the security challenges and the rampant global financial crisis has not left the realm of Common Security and Defence Policy (CSDP) unaffected. Amidst these unstable conditions, the EU entities have a political, an institutional and a moral responsibility to collectively collaborate for enabling the Union to improve and draw on credible capabilities for strengthening international peace and security."